Cá Tra

Cá Tra

Nghêu

Nghêu

Những sản phẩm chính của chúng tôi là nghiêu trắng và nghiêu lụa.

Giá trị gia tăng

Giá trị gia tăng

Chúng tôi đang cố gắng đẩy mạnh các sản phẩm giá trị gia tăng, một số sản phẩm chính: cá chiên không dầu, tẩm bột, cá ướp sốt.
Cá rô phi

Cá rô phi

Chúng tôi đang nghiên cứu phát triển cá rô phi. Vui lòng quay lại sau.