Fish farm

Ao nuôi cá

Quy mô: 170ha 

Chiến lược của chúng tôi là phát triển ao nuôi cá riêng để góp phần tăng sức cạnh tranh của Godaco. Điều này sẽ đảm bảo chất lượng và sự bền vững của nguồn cá tra nguyên liệu, phù hợp với việc chế biến và xuất khẩu cho tất cả các khách hàng.

Vị trí

Các ao nuôi cá của chúng tôi nằm tại tỉnh Bến Tre và Vĩnh Long, ngay sát dòng sông Mê kông. Nước trong ao được thay hàng ngày với nước sông và đảm bảo điều kiện sống tối ưu cho cá.

Nguồn cung

Ao nuôi cá của chúng tôi có thể cung cấp 100% nhu cầu nguyên liệu cá cho các nhà máy chế biến

Khả năng truy xuất

Qua việc chủ động 100% nguồn nguyên liệu, chúng tôi có khả năng truy xuất tới từng ao cá và lô hàng.

Xem Chứng nhận