By–product factory


Nhà máy chế biến phụ phẩm

Vị trí

Nhà máy chế biến phụ phẩm nằm tại tỉnh Bến Tre, bên cạnh nhà máy chế biến cá Bến Tre

Công suất

Công suất phụ phẩm là 38 tấn bột cá và 38 tấn dầu cá một ngày

Sản phẩm

Sản phẩm phụ phẩm là bột cá và dầu cá