Feed mill

Nhà máy thức ăn

Vị trí

Nhà máy thức ăn nằm tại tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam

Công suất

Công suất thức ăn là 300 tấn một ngày

Nguồn cung

Nhà máy thức ăn có thể cung cấp 100% nhu cầu thức ăn của ao nuôi cá