Processing factory

Nhà máy Bến Tre

  • Công suất: 150 tấn nguyên liệu một ngày
  • Sản phẩm: Fillets

Nhà máy An Phát:

  • Công suất: 100 tấn nguyên liệu một ngày
  • Sản phẩm: Fillets

Nhà máy Việt Đức:

  • Công suất: 3 tấn thành phẩm một ngày
  • Sản phẩm: Giá trị gia tăng

Nhà máy thủy sản Godaco:

  • Công suất: 30 tấn nguyên liệu một ngày
  • Sản phẩm: Nghiêu

Nhà máy giá trị gia tăng mới

  • Công suất: 80 tấn nguyên liệu một ngày
  • Sản phẩm: Giá trị gia tăng