Hatchery

Ao giống

  • Qui mô: 10 héc ta
  • Công suất: 50 triệu cá giống 1 năm