Chứng nhận

Sự công nhận

Trong xu thế hội nhập kinh tế toàn cầu, các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu thủy sản luôn phải đối mặt với những thách thức, những rào cản về kỹ thuật công nghệ, mẫu mã sản phẩm và an toàn vệ sinh thực phẩm ngày càng tăng của các thị trường và các nhà nhập khẩu trên thế giới. Với đội ngũ cán bộ quản lý nghiệp vụ, nhân viên quản lý chất lượng và công nhân lành nghề, có trình độ chuyên môn lên tới hơn 2000 người, công ty cổ phần Gò Đàng không ngừng hoàn thiện chính mình, cải tổ hệ thống nhằm nâng cao uy tín và hình ảnh công ty đối với khách hàng.

Với những nỗ lực không ngừng đó, công ty đã đạt được những sự công nhận sau:
  • EU code: DL354, DL380 và DL476
  • ISO 9001:2008
  • HACCP
  • IFS
  • BRC
  • HALAL
  • GLOBALG.A.P (vùng nuôi, nhà máy chế biến thức ăn thủy sản, nhà mày chế biến xuất khẩu)
  • ASC (vùng nuôi, nhà máy chế biến xuất khẩu)