Welcome

Welcome

Lịch sử

Lịch sử

Công ty cổ phần Gò Đàng, tiền thân là công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến thủy sản Gò Đàng, được thành lập từ tháng 8 năm 1998
Chứng nhận

Chứng nhận

Công ty cổ phần Gò Đàng không ngừng hoàn thiện chính mình, cải tổ hệ thống nhằm nâng cao uy tín và hình ảnh công ty đối với khách hàng.
Giá trị cốt lõi

Giá trị cốt lõi

Chất lượng là sự sống còn của công ty cổ phần Gò Đàng. Công ty luôn không ngừng nâng cao chất lượng để thỏa mãn các yêu cầu của khách hàng.
Cá Tra

Cá Tra

Nghêu

Nghêu

Những sản phẩm chính của chúng tôi là nghiêu trắng và nghiêu lụa.

Giá trị gia tăng

Giá trị gia tăng

Chúng tôi đang cố gắng đẩy mạnh các sản phẩm giá trị gia tăng, một số sản phẩm chính: cá chiên không dầu, tẩm bột, cá ướp sốt.
Cá rô phi

Cá rô phi

Chúng tôi đang nghiên cứu phát triển cá rô phi. Vui lòng quay lại sau.
Trang trị cá

Trang trị cá

Sản xuất con giống

Sản xuất con giống

Diện tích: 10ha
Quy mô: 50 triệu cá giống một năm
Nhà máy sản xuất thức ăn

Nhà máy sản xuất thức ăn

Quy mô: 300 tấn một ngày
Nhà máy thức ăn của chúng tôi có thể cung cấp 100% nhu cầu thức ăn của ao cá
Nhà máy chế biến

Nhà máy chế biến

Số lượng nhà máy: 4
Quy mô: 250 tấn cá nguyen liệu một ngày.