Bremen International Seafood Show 2010

(07/15/2014)
Hội chợ quốc tế Bremen 2010 – Đức diễn ra từ ngày 21 đến ngày 23/2/2010. Đây là hội chợ thủy sản chuyên ngành uy tín được tổ chức 2  năm 1 lần tại thành phố Bremen – Đức, thu hút sự tham gia của các quốc gia trong khu vực và thế giới....

Godaco và những hình ảnh tại hội chợ:


Page 1 of 2 1 2 »